Τρίτη, 5 Ιουλίου 2005

ΚΑΤΑΣΤΑΛΤΙΚΟ

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΙΑ (επίτηδες γραμμένο ανορθόγραφα) ΔΓΙΑΜΑΝΤΓΙΩΝ
ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ.


Κ Α Τ Α Σ Τ Α λ Τ Ι Κ Ο


Έπειτα από την αυξανόμενη συσπείρωση των συνακροατών τής ραδιο-φονικής εκzombies με την κωδική ονομασία ‘δγιαμάντγια’, ανακύπτει η επιτακτική ανάγκη ίδρυσης Οργάνωσης παύλα Αδερφό-ητας και συνακόλουθα, σύνταξης Κατασταλτικού αυτής, το οποίο θα ορίζει τους σκοπούς τής Οργάνωσης, καθώς και τους κανόνες που θα διέπουν την καθημερινή λειτουργία της. Επιπρόσθετα θα λειτουργεί ως οδηγός κανόνων προς καταπάτηση, για Σημαντιρρησίες συνειδήσεως.
Είθε η ακόλουθη αρχική σύνταξη του ΚατασταΛτικού να αποτελέσει τον σκελετό, πάνω στον οποίο θα οικοδομηθεί συλλογικά η ιδεολογική ταυτό-ητα της δγιαμαντοσύνης.
Τα μέλη καλούνται να ψηφίζουν δια βίου για την αποδοχή, τροποποίηση ή απόρριψη αυτού.

Άρθρο 1 ΙΔΡΥΣΗ παύλα ΕΠΩΝΥΜΙΑ

1. Ιδρύεται Οργάνωση με την επωνυμία ‘Παγκόσμια Οικογένια Δγιαμαντγιών’ (ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ.), μέλη τής οποίας μπορούν να εγγραφούν ακροατές τής εκzombies τού Α’ Ραδιο-φονικού Πρόγραμματος της ΕΡΤ3 (102 FΜ), ‘δγιαμάντγια’, η οποία βάσει τού παρόντος Κατασταλτικού αερίζεται καθηβραδινά 22:00-00:00. Παραδόξως, όμως, και συνάμα παρανόμως, ο αερισμός της, προσφάτως, λαμβάνει χώρα σε zipαριζμένη μορφή καθαπογεματινά 19:00-20:00 στην ίδια συχνό-ητα.
2. Η Οργάνωση έχει έδρα την ανέραστη πόλη τής Θεσσαλονίκης.

Άρθρο 2 ΣΚΟΠΟΙ (και τραγούδγια)

1. Σκοπός τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ. είναι η ενεργός και ακατάπαυστη υποστήριξη των ιδεολογημάτων τής Αδερφό-ητας των ‘δγιαμαντγιών’και η δγιαφύλαξη των δικαίων τής Ανορθόδοξης Δγιαμαντοπίστης.
2. Ο προσηλυτισμός που αποσκοπεί στον προσεταιρισμό νέων ομοϊδεατών.
3. Η ενεργή διεκδίκηση ανακατάληψης της πατροπαράδοτης ώρας μετάδοσης του επίκτητου νοσήματος των ‘δγιαμαντγιών’, Δευτέρα-Παρασκευή 22:00-00:00.
4. Η προάσπιση της πίστης στη δυαδική υπόσταση του Τερατογενούς Όντος των ‘δγιαμαντγιών’, Γιάννη Σημαντήρα, η οποία διακρίνεται σε Γιάννη Σημαν (22:00-23:00) και ’Ντήρα (23:00-00:00).
5. Ο αγώνας για την ενδυνάμωση των ‘δγιαμαντγιών’ κατά τού ανταγωνισμού. Ο ανταγωνιζμός διακρίνεται στον άμεσο ανταγωνιζμό και στον γενικότερο ανταγωνιζμό. Ως άμεσος ανταγωνιζμός νοείται -αλλά και ορίζεται- το σύνολο των ραδιοφωνατζήδων, εκφωνητών, εκπομπούχων, ακόμα και καλεζμένων σε εκπομπές (!), οι οποίες αερίζονται την ίδια ώρα με τα ‘δΓιαμάντΓια’, σε ραδιόφωνο ή τηλεόραση, του 9,58FΜ -η αλήθχχχεια να λέγεται- συμπεριλαμβανομένου! Ως γενικότερος ανταγωνιζμός νοείται όλος ο λοιπός ανταγωνιζμός που δεν εντάσσεται στον άμεσο ανταγωνιζμό. Εξυπακούεται ότι όπΧοιο μέλος τής Αδερφό’ητας, εν ώρα ‘δΓιαμαντΓιών’, παρακωλουθεί τον άμεσο ανταγωνιζμό <τού> θέτει εαυτόν εκτός Συσπείρωσης. Ο ακούων και παρακωλουθών τον γενικότερο ανταγωνιζμό (ειδικά για λόγους κατασκοπείας) δεν απορρίπτεται από το Σώμα μας, αρκεί να μην εθιστεί με τη συμβατικό’ητα και τη μετριό’ητα του ελληνικού ραδιοφωνικού συστήματος ασούμε.
6. Η πολυσχιδής προαγωγή τής κακοσύνης και η ανάληψη ποικίλων πρωτοβουλιών από τα μέλη τής Αδερφό-ητας, οι οποίες θα την επικουρούν στην αέναη Φάνη-πάλη της με το καλό.
7. Η προώθηση του δόγματος του ημιζμού.
8. Η υπεράσπιση του δόγματος της επικαιρό-ητας.
9. Η σταθερή χρήση τής φράσης ‘ας’ούμε’, και η υπηρέτηση της στάσης ζωής που επιβάλλει ο ας’ουμιζμός.
10. Η ανάδειξη στον προφορικό αλλά και στον γραπτό λόγο τού γράμματος Γ, όπου αυτό προφέρεται (π.χ.: στη λέξη δγιαμάντγια).
11. Η υιοθέτηση του τρόπου εκφοράς συγκεκριμένων λέξεων κατά το πρότυπο που ακολουθούν πρώην πρωθυπουργός και νυν δήμαρχος Θεσσαλονίκης, οι κανόνες τού οποίου συμπυκνώνονται στις λέξεις πχιόητα (ποιότητα) και καθαργιόητα (καθαριότητα).
12. Η καταπολέμηση της αλόγιστης χρήσης των σημείων στίξης, με ιδιαίτερη έμφαση στο θαυμαστικό, που παραπέμπει σε μεθόδους κιτρινισμού.
13. Η ενδυνάμωση της έλξης τής Δγιαμαντοσύνης από το λάθος.
14. Κανόνας που εκπο-ρεύεται (σόρι για το ρέψιμο, είχε φάει και σκόρδο, σόρι, ε;) από το προηγούμενο δόγμα είναι η συνειδητή επιλογή τού λανθασμένου τρόπου εκφοράς λέξεων που συνηθίζεται να προφέρονται λάθος. (π.χ.: απογεματινός, γλήγορα, κορκόδειλος, Καραβαϊκή, στρίφτης κ.λπ.).
15. Η συστηματική διάδοση αληθοφανών ειδήσεων (π.χ.: δγιάλυση συγκροτήματος Los Tromos, Rakias διασκευάζει Manu Chao, οι Madrugada είναι από την Ισπανία κλπ.).
16. Η προπαγάνδιση κακιτεχνών που είναι fila προσκείμενοι στα δόγματα του Δγιαμαντισμού (π.χ.: Στέλιος Σαλβαδόρ-Μωρά Στη Φωτιά), και η μετάδοση των μολυσματικών τραγουδγιών τους, που στόχο έχει την αύξηση των φορέων.
17. Η επιδίωξη της δωρεάν επικοινωνίας των μελών με τα ‘δγιαμάντγια’ μέσω φορολογικής ελάφρυνσης.

Άρθρο 3 ΜΕΛΗ παύλα ΑΔΕΡΦΟΙ

1. Η Οικογένια των ‘δγιαμαντγιών’ αποτελείται από τον Μη-Άγιο Πατέρα, Γιάννη Σημαντήρα και τους υιούς και κόρες (αδέρφια), τα μέλη τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ.
2. Μέλος παύλα αδερφός τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ μπορεί να εγγραφεί οποιοσδήποτε ακροατής τής εκζομπίς ‘δγιαμάντγια’, ανεξαρτήτως φύλου και ηλικίας, αρκεί να έχει ήδη αποστείλει τουλάχιστον 3 SMS σε αυτήν, και να έχει εκδηλώσει ενδιαφέρον για την εγγραφή του. Με τον τρόπο αυτό γίνεται δόκιμο μέλος παύλα αδερφός. Το σύνολο της Αδερφό-ητας θα είναι αυτό που τελικά θα αποφασίσει σε ρηχό βάθος χρόνου αν ο δόκιμος αδερφός μπορεί να ενταχθεί σε αυτήν ως νέος αδερφός. Πέρα από τον βαθμό τού αδερφού και του δοκίμου, απογο-ρεύεται (ε, καλά, τώρα να τι να του πεις του βόθρου ;) ρητά η χρήση οποιαζδήποτε άλλης βαθμίδας συγγενείας (π.χ.: μακρινός ξάδερφος, ανθυποξάδερφός, υπαδερφός κ.λπ.). Όλα τα μέλη είναι ισόβαθμα αδέρφια, πλην τιμητικών εξαιρέσεων.
3. Τα μέλη επιβάλλεται να υπερασπίζονται τους σκοπούς τής Αδερφό-ητας, και να είναι πιστά στις αρχές τού Δγιαμαντισμού. Απιστίες και ελεύθερες σχέσεις σε ζητήματα δόγματος δεν επιτρέπονται.
4. Νέοι κανόνες και αρχές τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ προτείνονται από οποιοδήποτε μέλος, μη εξαιρουμένου τού Γιάννη Σημαντήρα. Ακολούθως, η πρόταση εξετάζεται προς έγκριση από τα μέλη της. Αν υπάρχουν ισχυρές αντιγνωμίες, η πρόταση αποσύρεται (πάλι καλά που δεν αποσυ-ρεύεται). Ιστορικό προηγούμενο απόσυρσης -το οποίο λειτουργεί και ως πρότυπο- είναι η υπόθεση της πρότασης απαλοιφής τού γράμματος Ω (ωμέγα), όπου οι ισχυρές αντιρρήσεις 3 (τριών) τουλάχιστον μελών τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ (Δράκος Τής Κοιλιάς, Ειρήνη και ο συντάκτης τού Κατασταλτικού, Νάσος Αβδαρμάνης), οδήγησαν σε ακύρωση τής κορο(αφού η πρόταση είναι θηλυκή)θέτησης της εν λόγω πρότασης.
5. Τα μέλη έχουν τακτική συνεδρίαση τις ώρες που αερίζονται τα ‘δγιαμάντγια’.
6. Έχουν την υποχρέωση τακτικής επικοινωνίας με τα ‘δγιαμάντγια’ είτε μέσω SMS, είτε μέσω τηλε-φονικής επικοινωνίας, είτε μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας.
7. Τα μέλη τού Σώματος των ‘διαμαντΓιών’ υποχρεούνται να είναι ενεργοί δγιαμορφωτές τής εκzombies είτε εκφράζοντας απόψεις, είτε προτείνοντας τροποποίηση κανόνων, είτε ζητώντας τον αερισμό τραγουδγιών τόσο βρΟΟΟμικων όμως, που πάνω στο παχύ στρώμα τής σκόνης τους, θα είναι γραμμένο εσκεμμένα ανορθόγραφα από κάπΓοιον εσωτερικής κατανάλωσης αντικομφορμιστή: ‘ΘΕΛΟ ΠΛΥΣΙΜΟ’.
8. Τα μέλη προτιμάται να ομιλούν τη δγιαμαντική δγιάλεκτο, και να πράττουν χρήση των ιδιωματισμών, για τους οποίους έγινε λόγος στο άρθρο 2. Επίσης, προτιμάται η μη χρησιμοποίηση συγκεκριμένων λέξεων, και η αντικατάστασή τους με συνώνυμες (π.χ.: αντί τής λέξης ‘κάνω’, προτιμάται η ‘πράττω’, ‘δγιαπράττω’κ.λπ.).
9. Αυστηρότατοι είναι οι κανονισμοί που αφορούν τους χαιρετισμούς. Αντίθετα με τους χαιρετισμούς τού συρμού, τα μέλη με τους δγιαμαντοχαιρετισμούς οφείλουν να εκφράζουν την ευχή για το κακό, συνταγμένους ανάλογα την περίσταση (π.χ.: Κακησπέρα, Κακηνύχτα, Κακώς ήρθες, Χαλισπέρα, Χαλινύχτα, κ.λπ.). Τη φράση ‘Κακησπέρα-Παλισπέρα’ (εσχάτως συγκολλημένη στο ενιαίο Πακησπέρα, ύστερα από πρόταση του Βασίλη Μπαγιάτη ή Zpi) την χρησιμοπΧοιούμε όταν επιθυμούμε να δηλώσουμε επαναχαιρετισμό. Η λέξη ‘gabren’ (γκαμπρέν), που στα δγιαμαντικά δηλώνει αποχαιρετισμό, πρέπει να χρησιμοποιείται αντί τού ‘άντε γεια’ ή του ‘στο επανακούειν’ ή του ‘ουφ, σας βαρέθηκα, αύριο πάλι’.
10. Η λέξη 'ευχαριστώ' πρέπει να προφέρεται από τα μέλη 'εφχαρίστο', όπως την προφέρουν δηλαδή οι αλλοδαποί κακιτέχνες σε συναυλίες τους στον ελλαδικό χώρο.
11. Οι απουσίες μέλους από τις καθημερινές συνεδριάσεις επιτρέπονται, αλλά ή μακροχρόνια κατάχρηση του όρου αυτού οδηγεί στη διαγραφή τού μέλους που διαπράττει κατεξακολούθησν πάνω από 365 απουσίες από την ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ.
12. Ο συντάκτης τού Κατασταλτικού αυτού προτείνει τιμητικά ισόβια εγγραφή μέλους τής ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ στον επονομαζόμενο Δράκο Τής Κοιλιάς, για τους συνεχιζόμενους αγώνες του για την ανακατάληψη του 22:00-00:00 από τα ‘δγιαμάντγια’, και την τιμητική του προσφώνηση ‘Μεγάλος Αδερφός’.

Εν κατακλείδι, θα πρέπει να επι-Σημαν-θεί η ανάγκη τής συμμετοχής όλων των μελών στα ζητήματα δόγματος, δγιότι οι κίνδυνοι γέννησης αιρέσεων ελλοχεύουν. Θα πρέπει, για παράδειγμα, να αποσαφηνιστεί ο βαθμός συγγενείας που δένει τα μέλη μεταξύ τους. Είναι αδέρφια ή ξαδέρφια; Μπορεί να ακούγεται α-Σήμαν-το θέμα για να assholeηθούμε μαζί του, όμως πΓοιος (είμαστε και λίγο σκυλάδες, μερικές φορές) μας δγιαβεβαιώνει ότι στο μέλλον δεν θα υπάρξουν σχισματικοί που θα υποστηρίξουν την Ξαδερφό’ητα των Δγιαμαντγιών; Γι’ αυτό, αδερφοί μου, γληγορείτε!


24 σχόλια:

Avanti είπε...

Ψηφίζω ΝΑΙ στο άρθρο 12 περί αλόγιστης (με καθαρόαιμα αραβικά άλογα) χρήσης των σημείων στίξης (τήξης και πήξης επίσης).
Για τα υπόλοιπα άρθρα ψηφίσω ΛΕΥΚΟ του πάγου πρώτον διότι δεν κατάλαβα Jesus και 2ον επειδή θέλω να σας δροσίσω εν όψει καύσωνος.
Διατελώ μεθ΄υπολήψεως
το δόκιμον μέλος
Αδαμαντία Τσουμπερλιέκα

Ανώνυμος είπε...

pwpw poses ergatowres gia na pei sto telos ayth th malakia
Bravo re pst upokleinomai
Yparxoun akomh anthrwpoi pou xanoun
to xrono tous etsi mono kai mono
gia na entypwsiasoun pwpwwwwww
Se fantazomai me ti pathos tha ta
egrafes kai eimai sigouros kathe
toso pernousane apo to myallo sou
eikones apo bloggers pou ekfrazane
ton thaymasmo tous gia sena!

koita_me

nasos είπε...

Αγαπητέ ανώνυμε,
Χαίρομαι που δίνετε την ευκαιρία μέσω της απαντήσης μου προς εσάς να δγιευκρινιστούν ορισμένα θέματα σχετικά με την (πενιχρή θέλω να ξανατονίσω) σύνταξη του καταστα(λ)τικού της ΠΑ.ΟΙ.ΔΓΙΑ..
Εν πρώτοις είναι πασίδηλο ότι δεν έχετε ακούσει ούτε έστω μία φορά την εκzombie ΄δΓιαμάντΓια’. Αν το είχατε πράξει, τότε θα καταλαβαίνατε ότι το καταστα(λ)τικό δεν εκφράζει προσωπικές απόψεις αλλά αντιθέτως συνοψίζει αρχές οι οποίες ήδη δγιέπαν τις σχέσεις των τετριςεκατομμυρία συνακροάτων. Ο δικός μου εντετελμένος ρόλος από τον κακό μυστ-αγωγό της οργάνωσης, ήταν η συγκέντρωση αυτών. Εντολοδόχος δηλαδή και δη αμισθί. (Το καθιστώ σαφές για να μη μου προσάψετε ότι πουλώ εξυπνάδα). Εpixies, θα επιθυμούσα να σας πω ότι ένα καταστα(λ)τικό δεν συντάσεται για να καταλήξει κάπου, όπως εσείς νομίσατε ότι εγώ έπραξα. Άλλωστε ‘εν κατεκλείδι’ σημαίνει ‘τελικώς’ και ουχί ‘επομένως’ ή ‘συνεπώς’, όπως ίσως το εκλάβατε.
Όμως παρόλο που σ’ αυτο αστοχΎσατε, θα ήθελα να σας συγχαρώ δημόσια δγιότι εντοπίσατε το βασικό υπόγειο κίνητρο μου το οποίο ήταν να εντυπωσιάσω. Όταν έγραφα μπορεί να μην περνούσαν από το μυαλό μου εκθαμβωμένοι bloggers, δγιότι αφένως δεν έγραφα προς κοινοποίηση στη διαδίχτυο, αφετέρου είμαι ημιαδαής όπως συνηθίζω να λέω, σε οπγοιαδήποτε μορφή πληροφορικής και εσχάτως μάλιστα έμαθα τι είναι τα blogs (σας ακούω που λέτε: ‘δυστυχώς’), αλλά πετύχατε δγιάνα στο ότι φανταζόμουν κάπγοιον να με θαυμάζει. Συγχαρητήργια! Μγιας και αναπτύξαμε και σχετική οικειό’ητα να σας ομολογήσω ότι συγκεκριμένα είχα δημιουργήσει στο μυαλό μου την εικόνα του γυναικείου κοινού που κατά την ανάγνωση του κατασταλτικού έμενε άφωνο, εκστασιαζμένο και συνάμα ερωτικά ξελιγωμένο, ωσάν να είχα πράξει ένα απλό ψιιιιτ με ‘Axe’ στον ραδιο-φονικό αέρα. Τι πιστεύετε κακέ μου φίλε, θα κατάφερα κάτι;
Ειρήσθω εν παρόδω, τολμώ να σας εκμυστη-ρευτώ (συγγνώμη για την αγένεια) ότι τα σεξουαλικά ενστικτά μου, ήταν αυτά που με οδήγησαν να γράφω με ακαδημαϊκό τρόπο αναζητώντας όσο το δυνατόν πγιο στομφώδεις λέξεις και φράσεις που πέρα από τον προαναφερθέν εντυπωσιαζμό και την απαραί’ητη σοβαρό’ητα που επιτάσσεται να προσδίνουν στο κατασταλτικό, οδηγούν και σε μια μορφή πνευματικού αυνανιζμού. (Σημειωτέον τα ‘δΓιαμάντΓια’ υποστηρίζουν τον αυνανιζμό). Έχετε νιώσει την ηδονή πράττοντας χρήση λ.χ. της λέξης ‘πολισχιδής’ ή της ‘γεννεσεουργία’; Αν όχι, χάνετε! Μην σας εκπλήσσει η δγιαπίστωση αυτή, τι νομίζεται άλλωστε ότι πράττουν ομιλητές κύρους όταν φωνάζουν: ‘Αφήστε με να ολοκληρώσω!’; Τώρα αν εσείς ως απάντηση επιλέγετε την κοινή ονομασία του αυνανιζμού με τη διττή ερμηνεία της, τι να σας πώ, καλό του κεφαλιού σας.
Συνοψίζοντας αγαπητέ ανώνυμε, θα ήθελα να σας πώ, αν θέλετε (που δυστυχώς δεν το νομίζω) να καταλαβετε το λόγω ύπαρξης του κατασταλτικού τότε ακούστε ‘δΓιαμάντΓια’. Θα ήθελα ακόμη μια φορά να σας συγχαρώ για την οξύνεια, αχ! τι ηδονή...! και την οξυδέρκεια, ναι...!, που σας δγιακρίνει. Ολοκλήρωσα.

Αφτά. Επιτρέψτε μου κακέ μου, να μην επανέλθω. Συμφωνώ μαζί σας, πολλά είπα.

Νάσος Α. (όχι όπως Ανώνυμος)

nasos είπε...

Πώπω, είπα δεν θα ξαναγράψω και να, το πράττω μέσα σε 3 λεπτα. Ναι, ξέρω 'νομίζετε' γράφεται με 'ε' και 'οξύνοια' με 'οι'. Αχ, βρε Μπαμπινιώτη δεν σε πρόσεξα κακά. Ζητώ ταπεινά την συγχώρεση σας φίλτατε ανώνυμε...

Zpi είπε...

Ήμαν Χμαν σίγουρος ότι θα προσέχατε το λάθος αγαπητέ Νάσο και θα το δγιορθώνατε ή θα το τονίζατε αναλόγως. Θα ήθελα μόνο να επιCmanω ότι ο ανόνυμος σχολιαστής μας δεν έχει κάπχοιο πρόβλημα με την πάρτη (και φάτη) μας, αλλά με την αγαπητή κυρία μου χαϊδολογιέται με το λουλούδι στη φωτο του 1ου σχολΕίου (Λύκειο Κακαμαργιάς).
Παρ'όλα αυτά χαίρομαι που με το σχόλιο αυτό σας δόθηκε η εφκαιρία να αυγάλετε τα σόψυχα σας στη φόρα.
Απολαυστικά τα σχόλια σας, αν και θα σας πρώτη μούσα μοχθηρότερο.
Εφχαρίστο γκαμπρέν

Φένια είπε...

Καταρχήν, Κακησπέρα!
Τα θερμά μου συνκαρητήρΓια Ζpi,Naso,Mark...! Άψογο το blog και το κατασταλτικό μας!(Κι ας καταψήφισα την ΕΠΙΒΟΛΗ κανόνων. Τους τηρώ πάντως πιστά.)
Φίλε Ανώνυμε,εσείς έχετε μήπως προσέξει πόσες εργατοώρες χάνονται επειδή μας έχουν άνεργους;Τα ΔΓιαμάντΓια, μάλλον αξιοποίηση του χρόνου αποτελλούν.Γιατί δεν περνάτε μια βόλτα απ` τον ραδΓιοφΟνικό αέρα μας κάπΧοιο απογεματάκι στις 7, ασούμε!Μη φοβάστε είμαστε μόνο ημικάκιστοι!Άλλωστε στα ΔΓιαμάντΓια, ο ημικάκιστος πατήρ-Σημαντήρας σύντομα θα έχει μία θέση και για σας. Το βωμό του ανώνυμου SMSιστή. (Δεν είσαστε ο μοναδικός ανώνυμος, βλέπετε.)Δε νομίζω να τον πειράξει να προστεθεί και τ` ονομά σας εκεί.Όχι ως SMSιστή βέβαια, αλλά ως ανώνυμου.
Απολύτως ημιφιλικά,
Φένια
ΥΓ:Και πάλι συνκαρητήρΓια ΔΓιαμαντόπαιδες, τα λέμε τ` απογεματάκι! ΓΚΑΜΠΡΕΝ! Φιλιά...πάντα...

koita_me είπε...

Agaphte file/h blogger
An endiaferese na me voithiseis
na pragmatopoihsw ena kainourgio
project pou exw upopsin mou gia
tous blogger,parakalw perna apo thn
selida mou.
Tha xarw para polu an mou kaneis
thn timh estw na rikseis mia matia
ki'an s'endiaferei na kaneis mia mikrh dwrea gia na pragmatopoihsw to oneiro mou!

meta timhs
koita_me

nasos είπε...

Αγαπητέ koita_me,
μην είστε τόσο μετριόφρων και μην υποτιμάτε τις δυνατό'ητες σας. Νομίζω πως δεν χρειάζεστε τη βοήθχεια άλλων. Πιστέψτε με, βρίσκεστε ήδη πολύ κοντά στην πρόταση που έχετε κοινοποιήσει. Ασφαλώς όμως πάντα η τελειό'ητα είναι άπγιαστη και απαιτεί αδγιάκοπη προσπάθεια. Σας εύχομαι από τα βάθη της καρδιάς μου να φτάσετε όσο το δυνατόν πγιο κοντά σε αυτόν τον στόχο σας. Μπορείτε.
Πάντα φιλικά και με εκτίμηση,
Νάσος

Υ.Γ.: Μγια απορία. Το 'koita_me' είναι το επίθετο σας; Σας λένε λ.χ. panteli koita_me, όπως ασούμε αreti keti_me;

Ανώνυμος είπε...

Χαιρετώ την ,επι-πλέον,πολύτεχνη οικογένια των διαμαντιών.Για αρχή να εκφράσω και εγώ με την σειρά μου,έκοπσα νουμεράκι μην ανησυχείτε, τα συγχαρητηργια μου στον ΝΑΣΣΟ,ZPI KAI MARC.ΜΠΡΑΒΟ ΣΑΣ{ήθελα να τοποθετήσω θαβμ-αστικό αλλά και αυτό απαγο-ρέυεται.Γενι-κότερα,άζχετο αλλά ένα κοτεράκι δεν θα ήταν καλό τώρα το κακοκαίρι,αποδέχομαι το καταστάλτικο ...Δια-φονό,πάντα ταπεινά,με το άθρο περι επικαιρότητας.Κακό μεν αλλά να μη κσεχνάμε και το παρελθόν μας.Εννοώ από άποπση μουζικής.Προτείνω,που και που,να ζητάμε και κανα τραγουδάκι από το past.Ε?καμια μουζική ανασκαφούλα?κακό είναι?αν έιναι κακό τόσο το κακίτερο.Ως αρχαιολόγοζ θα το επιδιώξω.Εβελ-απελπιστώ στην βοήθειά σας.Μην ανησυχείτε..δεν είμαι σχιζματική.

ΤΟ ΝΤΙΝΙΩ

Zpi είπε...

Ντινιώ πακωςήρθες στο μπλογκ της οικογένειας. Σε γενικές γραμμές προσωπικά συμφωνώ με το άρθρο περι επικειρόητας. Πιστεύω ότι πρέπει να γίνονται εξαιρέσεις μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις, όπως είναι πχ ο Steeve Wynn, οι Last Drive και τα μωρά στη φωτχιά.
Τα κλέμε σε 2.5 ωρίτσες ραδγιο-φονικώς

φενια είπε...

Ωραίος ο Δράκος την Παρασκευή στους ΒορΓιάδες!
Το ΠΛΑΘΟΣ → ΛΑΘΟΣ → ΠΑΘΟΣ…
Το Λάθος που γίνεται με Πάθος = Σωστό
Φοβερή εξίσωση! Και απόλυτα προσαρμοΖμένη στο Ανορθόδοξο του Κατασταλτικού των ΔΓιαμαντΓιών! ΜΠΡΑΒΟ!
Αλλά κάποιος έπρεπε να τους πει ότι ο Δρακούλης ΜΑΣ δεν είναι αστέρι, όπως λέγανε μετά, αλλά ΔΓΙΑΜΑΝΤΙ!!!
Α ρε Δράκε, σου χα στείλει κι εγώ φιλιά στους ΒορΓιάδες κι είχα πει να σου πουν να μην ξεσαλώσεις κι αρχίσεις να δαγκώνεις όπου να ναι, με τέτοιο φεγγάρι που χε χθες, αλλά δεν το είπανε αΦτή τη φορά. Δεν πειράζει.
Keep on going!
Φένια

Zpi είπε...

Έστειλα κι εγώ μήνυμα για να εμψυχώσω τον Δράκο, αλλά αγνοηθήκε από τους Βορειάδες αν και ήταν πολύ διακριτικό και ευγενικό. Μέχρι και στην κυρία που γιόρταζε ευχήθηκα για να το διαβάσουν.
Ωραίο το Πλάθος, ίσως αγαπητέ δράκε (και όχι Δρακούλι) μας δώσεις το ποίημα ολοκληρωμένο κάπχοια στιγμή να το αναρτήσουμε στο μπλογκ.
Στην αρχή χάρηκα και γέλασα όταν άκουσα τον Δράκο να απαγγέλει, αλλά στη συνέχεια ημιμελαγχόλησα.
Καλησπέρα / Δρακούλης / αδιάβαστα μηνύματα - τι δουλειά έχουμε εμείς εκεί πέρα. Φοβάμαι ότι έχουμε αρχίσει να ξεφεύγουμε απο το στόχο μας. Μην αφήνετε να μας αποσυντονίσουνε αδέρφια

Ανώνυμος είπε...

heretesoi mu gkiko.sas grafo greekenglish giati varethika edo sto elleda.FENIA su efhome olopsiha kala apotelesmata sto asep.ZPI ofilo na omologiso oti i apadisi pou edoses stin protasi mou peri akerotitas den me kalipti.eho tin ediposi oti akoluthis mia mesi odo gia na mi pikranis ohi toso emena ,oso ton simadira,kirio simadira tha elega.efo omos tha sinehiso na proaspizome ta dikeomata sou kai ta dikia su.distihos den akousa tous voriades na thavmaso ton mikro drakuli.krimas krimas.sas gabrenizo

TO NTINIW

Φένια είπε...

Εφχαρίστο Ντινιώ, μα δεν ελπίζω σε πολλά για τον ΑΣΕΠ.
Ο Δράκος ήταν τέλειος, αλλά αΦτό λέω κι εγώ, φίλε Zpi και λοιπά Δγιαμάντγια:Μήπως τελικά μας γυρίσει μπούμεραγκ όλο αΦτό; Τώρα οι ΒορΓιάδες σκίζονται για τον Δρακούλη. Ουσιαστικά, τους φτιάχνει την εκπομπή. Στέλνουμε κι εμείς μηνύματα -άσχετο αν τα δΓιαβάζουν- κι αυξάνεται η ακροαματικό'ητά τους. Είναι καλό αΦτό;Εμένα δε μου φαίνεται...

φένια είπε...

Ουπς!
Να κάνω μια προσθετική; Ντινιώ! Καλά αποτελέσματα και σ` εσένα. Αλλιώς, μας βλεπω στα θρανία μέχρι τα 60 μας!!!
Φιλιά

Ανώνυμος είπε...

χαιρετω ολο το γνωστο και αγνωστο σοι.σημερα δεν βαζω τονους..εχω μια μικρη ατονια.ΦΕΝΙΑ μου ,μην απελπιζεσαι..ευχαριστω και εγω με την σειρα μου,αν και pale i cut it.εχεις απολυτο δικιο..δεν πρεπει να ακουμε βοριαδες γιατι ενω εμεις παμε για κακο..μονο καλο τους κανουμε.το ποιημα σου ειναι υπεροχο και αξιο σχολιασμου,τον οποιο θα ποιησω η θα πραξω μελλοντικα.MARC,ελπιζω να εισαι οκ στην υγεια σου[αν και μια χαρα σε κοβω απο την ποιητικη αυρα που σε κατεβαλλε].


ΤΟ ΝΤΙΝΙΩ

amarkos είπε...

Χαιρετίζω τα απανταχουχουχου Δγιαμαντόπαιδα. Δεν θα σχολίαζα το άρθρο του Κατασταλτικού αλλά θεώρησα ε-ντροπί-α να μην το λερώσω κι αυτό.

Χαιρετίζω ιδιαιτ-έρως τον πρωτομάστορα Νάσο, την ποιητικακή Φένια, την συμπονετικη Ντινιώ, τον καλοπροαίρετο ανώνυμο, τον ματαιόδοξο koita_me και φυσικά την avanti που ελπίζω να κατάλαβε που έ(μ)πλεξε.

Πάνω τους Δγιαμαντόπαιδα...

φένια είπε...

ΔΓιαμαντοοικογέ-νια, έχω μια πρόταΞη. Αφού καταργούμε το Φ γιατί λέει, πολλές άσχημες λέξεις στ` αγγλικά αρχίζουν από F,πχ.F-uck, γιατί δεν καταργούμε και το Γ εφόσον στα ελληνικά το 1ο γράμμα της αντίστοιχης λέξης είναι το Γ! Και να λέμε τον Σημάν στο εξής -ιάννη! Ε;Δίκαια πράγματα.
ΦΦΦένια

slayerrrrrrrrr είπε...

Φ-ένια αν καταργείς το Γ είναι σαν να καταργείς και τα ΔΓιαμάντΓια. Δγιαφωνώ. Δεν πρέπει να γίνει τέτοιο πράγμα.

Φένια είπε...

Όχι Slayerrrrr. Σε καμία περίπτωση δεν καταργούμε τα ΔΓιαμάντΓια. Μιλάμε μόνο για το Γ στην αρχή των λέξεων. Όχι οποιοδήποτε Γ. Όπως ακριβώς καταργήσαμε το αρχικό Φ των λέξεων. Μην ανησυχείς. Είμαι η τελευταία που θα καταργούσε τα ΔΓιαμάντΓια!
ΦΦΦιλιά

Ανώνυμος είπε...

ΔΓΙΑΜΑΝΤΓΙΑ ΜΟΥ,ΘΑ ΛΕΙΠΣΩ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΟΓΟΥ ΜΟΥ ΔΓΙΑΚΟΠΟΥΛΕΣ,ΚΑΤΙ ΣΕ ΒΟΣΚΟΠΟΥΛΕΣ ΜΟΥ ΦΕΡΝΕΙ,ΟΠΟΤΕ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΩ ΕΦΚΩΛΗ ΠΡΟΖΒΑΣΗ ΣΤΟ ΜΠΛΟΓΚ ,ΓΙΑ ΚΑΜΙΑ ΔΕΚΑΡΓΙΑ ΜΕΡΕΣ..

ΚΥΡΙΕ SEE-MAN ΑΝΤΕ ΝΑ ΔΓΙΑΚΟΠΑΡΕΤΕ ΜΕ ΤΟ ΚΑΚΟ..ΚΑΙ ΚΑΚΟ ΡΙΛΑΞ...ΓΙΑΤΙ ΣΑΣ ΕΦΑΓΕ Η ΡΗΜΑΔΑ Η ΟΡΘΟΣΤΑΣΙΑ
ΝΑΣΟΦΕΝΙΑ,ZPI,MARC KAI ΟΣΟΙ ΑΛΛΟΙ ΕΧΟΥΝ ΤΗΝ ΑΤΥΧΙΑ ΝΑ ΑΚΟΥΝ ΔΓΙΑΜΑΝΤΓΙΑ,ΕΥΚΑΙΡΙΑ ΝΑ ΞΕΚΟΥΡΑΣΕΤΕ ΤΑ ΩΤΑ ΣΑΣ..ΦΙΛΙΑ

ΤΟ ΝΤΙΝΙΩ

nasos είπε...

Φένια, γιατί ΦΦΦένια και ΦΦΦιλιά; Μήπως φυσάς για να σβήσεις κεράκια...;
Χρόνια Πολλά λοιπόν αφού προδόθηκες, και κάκιστα! (όχι 'ημικάκιστα', οτι και να ‘ναι, ας μην είναι στο περίπου)
Νάσος

ο nasos θυμάται τις κακές εποχές κ είπε...

Τι ωραίο που ήταν αυτό το 'έγραψε...' στην αρχή των σχόλιων που κάποτε είχαμε στο blog μας!
Προτείνω να το επαναφέρουμε και γιατί όχι κακίτερα να γίνει 'έγραψες μεγάλε...'.
Παράδειγμα: 'zpi έγραψες μεγάλε...'

Η Χριστίνα έγραψε και όχι είπε...

Νάσο κι αγαπημένα λοιπά αδέρφΧια δΓιάβασα γι' ακόμη μΓια φορά, μήνες μετά τη δημοσίεΦσή του, το Κατασταλτικό μας, κι αναρίγησα από συγκίνηΞη. Αν κι ομολογώ πως οριΖμένους από τους κανόνες τους είχα ημιξεχάσει.

Σε κακό σας, πάλι το 10-12 να μου θυμήΞετε!

ΠαλιοδΓιαμαντοπαίδΓια...