Δευτέρα, 20 Δεκεμβρίου 2010

22:00 με 24:00
η νέα ώρα μετάδοσης της εκπομπής

Τελευταίο λάηβ μας για το 2010 σήμερα. Τελευταίο και για το έντεκα-με-μία. Τέλος μιας ολόκληρης εποχής. Από Τρίτη 04 Ιανουαρίου 2011, θα συναντΓιόμαστε 10 με 12 τα βράδΓια.

ΓΣ